Menu
Cart 0

Abdi Nuressa

  • $799


Artist: Abdi Nuressa  Album: Irree Aadaa   Album Year: 2009

 Tracks

1. Bareedduu Baadiyaa        2. Nutu laafe  

3. Ee Sobaan Wallolle          4. Qotee Bulaa   

5. Utuman Sijaaladhuu    6.  Tokkummaatu Wayya  

7. Yaa Raahaa                       8.  Sinbirree Ta'ee  

9. Wal argaan Hinoolu   10. Shaggoyee Xabanna

11.  Guyyaa Gammachuu  

12.  Argee Laalee Laalee   

13. Ayyaana Laalattuu

 


We Also Recommend

Subscribe to receive updates on new deals and products

X